orlygrin

orlygrin

המודעות שלי(1)

דירה 5 חדרים למכירה בחנקין בחולון

למכירה

לפני שנה 1

מפרטי – ללא תיווך 4 חדרים + חדר על הגג. חדרים גדולים, דירה משופצת ונקייה. מחסן על הגג + פרגולה. 3 שירותים, 2 מקלחות. צנרת חדשה חיצונית.

120 מ"ר
2